Kardiolog

Lekarz kardiolog Barbara Łęczycka(w trakcie specjalizacji). Miejsce pracy Oddział Kardiologii SPZOZ w Siedlcach.
Na wizytę prosimy o zabranie:

-dotychczasowej dokumentacji medycznej, w tym kart informacyjnych z dotychczasowych hospitalizacji,
wyników badań laboratoryjnych i obrazowych , oraz zapisów EKG
-listy aktualnie stosowanych leków , z uwzględnieniem dawek i pory stosowania
-dzienniczka pomiarów ciśnienia tętniczego, pomiarów glikemii w przypadku cukrzycy, pomiarów krzepliwości krwi (INR)
-dokumentu poświadczającego ubezpieczenie zdrowotne, co jest niezbędne do wystawiania recept refundowanych.

Pakiet Pierwsza Porada Kardiologiczna

– badania lekarskiego
– badania EKG
– pomiaru ciśnienia tętniczego
– zalecenia co do dalszej diagnostyki
– zaleceń terapeutycznych
– wypisania recept – o ile są takie wskazane
– wypisanie skierowań – o ile są takie wskazane

* zaświadczenia wydawane są tylko na podstawie aktualnych badań

Druga wizyta:

– badanie lekarskie

-pomiar ciśnienia tętniczego

-omówienie dotychczasowych wyników badań – np. Holtera EKG, Holtera ABPM, echa serca, ekg

-zalecenia terapeutyczne

-wpisanie recept/ zaświadczeń

Dowiedz się więcej!