0-3 rok życia

– Asymetrie ułożenia
– Różnica napięcia mięśniowego
– Kręcz szyi
– wady stóp
– mózgowe porażenie dziecięce
– metoda NDT