Rehabilitacja dorosłych

– zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych
– zmiany zwyrodnieniowe i stawów
– dyskopatie
– rwy kulszowe i ramienne
– zespoły bolesnego barku
– porażenia nerwów
– udary mózgów
– kontuzje sportowe