3-18 rok życia

– wady postawy
– skoliozy
– wady stóp
– zespoły pourazowe
– mózgowe porażenie dziecięce